Læsø billeder

Bernth Christensen - Billeder Generalforsamling 2019

68/77

Ærøboen

Datering: 1967

Ærøben - MF Læsø 1967-1981.  Første færge med ilandkørsel fra begge ender. Plads til ca: 30 personbiler !

Foto: Bernth Christensen

Copyright: Museumsforeningen for Læsø

Billednr: 94272