Læsø billeder

Bernth Christensen - Billeder Generalforsamling 2019

69/77

Læsøgarden

Datering: 197?

Læsø Garden trækker op i Byrum (Vejgård i Baggrund)

Lone Gai Nielsen med Fanen, Gunnar Birch Nielsen med Bjørneskindshue !

Foto: Bernth Christensen

Copyright: Museumsforeningen for Læsø

Billednr: 94273