Læsø billeder

Bernth Christensen - Billeder Generalforsamling 2019

72/77

turister

Datering: 196?

Aage Stoklund sammen med unge turister på Kokvadgårdvej - (de nye elmaster i baggrunden)

Foto: Bernth Christensen

Copyright: Museumsforeningen for Læsø

Billednr: 94276