Læsø billeder

Bernth Christensen - Læsøs Havne

8/164

Sydhavnen

Datering: ca: 1970

Joller ligger til i den nye havn

Foto: Bernth Christensen

Copyright: Museumsforeningen for Læsø

Billednr: 102131