Læsø billeder

Bernth Christensen - Læsøs Havne

10/164

Sydhavnen

Datering: ca: 1970

Johannes Larsen - Sydhavnen

Foto: Bernth Christensen

Copyright: Museumsforeningen for Læsø

Billednr: 102133