Læsø billeder

Bernth Christensen - Læsøs Havne

14/164

Østerby Havn

Datering: 1965

FN 3 BJØRN - Læsø Fiskeindustri´s isværk til venstre og Peder Jerup´s fiskehus.

Foto: Bernth Christensen

Copyright: Museumsforeningen for Læsø

Billednr: 102137