Læsø billeder

Bernth Christensen - Læsøs Havne

19/164

Østerby Havn

Datering: 1966

Inderhavnen - Midt i Baasin FN 333 SL SVENDSEN (Edward & Oscar Svendsen) øverst th.  FN 451 LENE (Johan Th. Larsen)

Foto: Bernth Christensen

Copyright: Museumsforeningen for Læsø

Billednr: 102142